lördag 21 september 2013

Miljömålet Giftfri miljöEtt av våra nationella miljömål är  - Giftfri miljö. På Naturvårdsvekets sida miljömål.nu listas tre saker man själv kan göra för att minska användningen av kemikalier:
  • Undvik att använda kemikalier i onödan - använd miljömärkta kemiska produkter (rengöringsmedel, tvål, färger o.s.v.)
  • Sortera ditt farliga avfall och lämna till återvinningen - var noga med elektrisk utrustning, batterier, lösningsmedel, färg o.s.v.
  • Välj ekologiska livsmedel så långt du kan - vid ekologisk odling används betydligt mindre kemiska bekämpningsmedel.
Politiska åtgärder har betydelse. De finns redan ett regeringsbeslut på förbud mot Bisfenol A i matförpackningar avsedda för barn under tre år - De kunde gott gälla samtliga matförpackningar. I Frankrike ligger man på framkant och från 2015 är Bisfenol A förbudet i alla förpackningar som kommer i kontakt med mat.  
Ska man behöva göra så här för att undvika Bisfenol A?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar