måndag 2 september 2013

Bisfenol A, hur man kan undvika det?

Bisfenol A är ett ämne som finns främst i plast och kan vara hormonstörande m.m. Du kommer i kontakt med ämnet via exempelvis matlådor, matförpackningar, CD- och DVD skivor, visst byggmaterial, elektronik, kvitton, konservburkar m.m. Det tolerabla dagliga intaget (TDI), d.v.s. den mängd man kan få i sig varje dag under hela livet utan risk för hälsan, är 50 mikrogram/kg/dag (ett värde som har ifrågasatts...). Här i Sverige ligger vi enligt Livsmedelsverket långt under det, men vi vill i alla fall inte chansa. Riskbedömningen är baserad på djurförsök och olika arter (där ibland människan) kan reagera olika. Det ska komma en ny riskbedömning i början av 2014. Därför försöker vi minska vårt intag. Hur gör man det då?
  • Försök att undvik att förvara mat i plast – speciellt mat med lågt eller högt pH.
  • Förvara eller värm inte mat i plastförpackningar.
  • Fasa ut plast i köket (särskilt märkta med bokstäverna PC (polykarbonat) samt PVC och PS)
  • Använd inte nappflaskor köpta innan 2011 då BPA ej var förbjudet.
  • Undvik konservburkar av metall och metalltuber om möjligt. Köp i stället glaskonserver eller exempelvis frys majs – om de inte är i säsong så man kan köpa färsk.
  • Tacka nej till kvitton i butik om du inte behöver ha det.
  • Köp frukt och grönt som inte är inplastat om det finns.
  • Det är aldrig fel att försöka plastbanta lite var stans i hemmet…
Vi erkänner villigt att vi långtifrån har koll på allt. Men sedan vårt barn kom har vi börjat läsa på. För med kunskap kommer känslan av att man i de flesta fall i alla fall kan göra lite bättre val än man först trodde.

  
Källor:
Den onda badankan
Karolinska institutet
Livsmedelsverket

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar